VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

Tijdens een controle van de overheid hoorde een bakker dat zijn WINKELWEEGSCHAAL een herijk moest ondergaan. Dit is verplicht om de vier jaar. Herijk is op zich niet goedkoop. Dit kost soms bijna de helft van een nieuw toestel. Gezien de weegschaal al 7 jaar oud was, verkoos de klant een nieuwe, wettelijk geijkte, winkelweegschaal (met certificaat) aan te kopen en zijn oud toestel in zijn atelier te gebruiken.

Veel AARDBEI- & CHAMPIGNONKWEKERS hebben jaarlijks tijdens het plukseizoen veel weegschalen nodig. De weegtoestellen moeten een groot weegplateau hebben, mobiel inzetbaar zijn (geen kabels, licht) en, mede doordat het personeel niet altijd even voorzichtig is, betaalbaar. De kern ECB-reeks biedt hier keer op keer een voortreffelijke oplossing.

Een PREITELER was het beu dat de weegschalen die hij gebruikte last hadden van corrosie. Prei is bijtend. Weinig toestellen zijn hiertegen bestand. Daarenboven wordt de prei vaak afgespoeld terwijl hij op of net naast de weegschaal staat. De Uwe APS bracht de oplossing: een robuuste IP-66 weegschaal die volledig waterdicht is en die tegen een stootje kan.

Een verhaal van de uitbater van een kleine voedingsmarkt zette ons aan het denken. Doordat er in zijn winkel niet zoveel ruimte is, staan de rekken dicht op elkaar. Hierdoor is het voor zijn klanten moeilijk om elkaar met een winkelkar te kruisen, hetgeen voor wrevel zorgde. Hij was overgeschakeld op WINKELMANDJES, maar dit gaf meer nadelen dan voordelen… In de mandjes konden veel minder aankopen dan in een winkelkarretje (hetgeen zijn omzet deed dalen). Daarenboven had een van zijn klanten zijn rug bezeerd toen hij zich telkens weer moest bukken om het handvat van het mandje op te trekken. De ergonomische, ruime én plaatsbesparende FlexiCart biedt hier op alle vlakken een uitstekende oplossing!

Een uitbater van een voedingswinkel hoort klanten onder elkaar een opmerking maken over het feit dat ze het systeem van ZELFBEDIENING in de groenten- en fruitafdeling allesbehalve hygiënisch vinden. “Je wist maar nooit wie er die appel of tomaat had vastgenomen.” “Hoe vaak was die al met vieze handen aangeraakt?” De klanten hadden hier natuurlijk een punt. De JetDispenser biedt niet alleen hier, maar ook aan de snoep- en chocoladeafdeling een adequate oplossing. Artikelen worden op een hygiënische manier door de klanten vastgenomen. De omzet steeg.

“Als je de hygiënevoorschriften op de letter volgt, moet ik telkens opnieuw mijn handen WASSEN. Dat doe ik ook, met als resultaat dat mijn huid open ligt. Dat kan toch de bedoeling niet zijn?” Ook hier doet de JetDispenser zijn werk!

“Niemand weet aan welk loket je je hier moet aanbieden.”
“Ik was hier vóór u!”
"Wie is aan de beurt?"
Dankzij onze VOLGNUMMERSYSTEMEN behoren deze klachten nu wel tot het verleden. En is de sfeer tussen de klanten onderling veel aangenamer geworden, hetgeen de werking veel vlotter doet verlopen.

Een ORGANISATOR VAN TENTOONSTELLINGEN voelt zich lichtjes ongemakkelijk wanneer bezoekers te dicht bij kostbare stukken komen en deze willen aanraken. De afzetpalen met touw houden de geïnteresseerden op afstand, terwijl ze toch mooi zicht blijven behouden op de kunstwerken. Ze stralen bovendien nog klasse uit ook en bieden zo op meerdere manieren een meerwaarde aan de tentoonstelling. Na het evenement zijn ze makkelijk op te bergen.

“Weer een VALS BRIEFJE van 50 euro…”. Een vaak gehoorde klacht. Het verlies is dubbel: de handelaar is zijn geld kwijt èn het gerief dat hij verkocht ook. Een valsgelddetector verdient zichzelf meteen terug… soms zonder dat je het beseft. Een klant met minder fijne bedoelingen zal het immers niet aandurven een vals biljet voor te leggen wanneer hij merkt dat de biljetten wel degelijk gecontroleerd worden op echtheid.


Een UITBATER VAN EEN MUSEUM deed zijn beklag. Bezoekers liepen telkens waar zij niet mochten. De afzetpalen met touw houden hen netjes op de gepaste afstand.

Een SLAGER-TRAITEUR was het beu om telkens weer het artikelnummer, de bereidingswijze, de bewaartemperatuur, ingrediënten, …  te moeten uitleggen aan de stagiair-verkoopsters. Dit stoorde het gesprek met zijn klant, schiep onnodige verwarring en zorgde ervoor dat de verkoopsters onzeker overkwamen (hetgeen het vertrouwen van de klant dan weer schaadde). Sedert hij de dubbelzijdige PRIJSKAARTJES eenvoudig zelf kan drukken, staan al deze gegevens duidelijk leesbaar op de achterzijde van de kaartjes, terwijl de klant via de voorzijde van het label geïnformeerd wordt over prijs, allergenen, enz. Win-winsituatie.

Een DIETISTE deed haar beklag over het feit dat een cliënt zijn twijfels had of de personenweegschaal die in de praktijk staat wel correct weegt. Ze heeft voor 50 kg controlegewichten aangekocht, waarbij ze bij twijfel aan haar patiënten kan aantonen dat 50 kg op de weegschaal wel degelijk overeenkomt met 50 kg in werkelijkheid.

Een AUTOHANDELAAR wou een exclusief automodel in de kijker zetten in zijn showroom. De eerste dag van de opendeurdagen stond deze auto vol met vingerafdrukken. Om dit te vermijden en het model echt te laten opvallen, hebben we hem aangeraden om te kiezen voor de afzetpalen met touw die zowel de kijklustigen op afstand houden als de chique uitstraling van de auto accentueren.

Een uitbater van een snoepafdeling in retrostijl met zelfbediening vindt het niet fijn dat klanten, eens ze aan de kassa komen, schrikken van het feit dat ze veel meer snoep mee hebben dan ze aanvankelijk dachten en dus een deel ervan terug wensen te leggen. De MECHANISCHE CONTROLEWEEGSCHAAL die er nu staat, lost deze ergernis op: klanten vinden het fijn om vlug even te checken en de weegschaal past prima in het interieur. Voor een modern interieur biedt een ELEKTRONISCHE CONTROLEWEEGSCHAAL hier de oplossing.

De bediende aan de balie merkte dat de klant die ze bediende het erg vervelend vond dat de volgende klant zo dichtbij stond dat die alles kon mee volgen. De afzetpalen met lint markeren nu duidelijk waar een wachtrij begint, en bieden zo de klanten de nodige PRIVACY om hun vragen voor te leggen.

Ieder jaar horen we dezelfde verzuchting... Het moet en iedereen doet het met tegenzin: de JAARLIJKSE STOCKOPNAME voor de inventaris. Een telweegschaal kan hierbij de ideale bondgenoot zijn. Leuk om mee te werken en tijdbesparend. Bestaat in alle mogelijke varianten, nauwkeurigheden en uitvoeringen, naargelang de eigenschappen van de te tellen onderdelen.

Vanuit een DOKTERSPRAKTIJK van drie huisartsen kwam de klacht dat patiënten de telefonistes telkens stoorden omdat ze onzeker waren wanneer ze zouden bediend worden.  JV-MicroTouch hielp hen vooruit: bij het binnenkomen kiest de patiënt op een touchscreenscherm voor welke arts hij komt. Hij krijgt hierbij een ticket. Op het zaalscherm volgt hij wanneer hij aan de beurt komt en zijn arts hem roept.
Voor een ziekenhuis bracht dit systeem ook een adequate oplossing. Een ander ziekenhuis verkoos dan weer het PATIENTENOPROEPSYSTEEM.

Een TOELEVERINGSBEDRIJF werd geconfronteerd met een klant die eraan twijfelde of het gewicht van de goederen die hij aangeleverd kreeg wel voldeed aan hetgeen hij vroeg en waarvoor hij betaalde. We hebben de weegtoestellen van het bedrijf gecontroleerd, bijgesteld waar nodig (gejusteerd), gekalibreerd en hiervan kalibratieattesten opgemaakt. Daarenboven heeft de klant enkele controlegewichten met certificaat aangekocht, waarmee hij zijn weegtoestellen op regelmatige basis kan controleren. Hij houdt de resultaten hiervan bij in een intern logboek. Zo speelt hij kort op de bal wanneer een toestel afwijkingen zou vertonen. De klant heeft in zijn kwaliteitshandboek niet alleen opgenomen dat de weegschalen om de twee jaar bij ons worden aangeboden ter herkalibratie (met aanvraag van een attest), maar ook dat de weegtesten dmv de controlegewichten intern worden bijgehouden en dat de gewichten jaarlijks opnieuw worden gekalibreerd (met aanvraag van een attest). Als een klant twijfels heeft, kunnen de attesten worden voorgelegd.